In het ¨Huis Van Leusden¨ en in het ¨Huis van Ha-MeR¨staat de bouwkraan precies in Ha-MeR´s slaapkamer…

In het ¨Huis Van Leusden¨ en in het ¨Huis van Ha-MeR¨staat de bouwkraan precies in Ha-MeR´s slaapkamer…

https://www.woneninhuisvanleusden.nl/

H@MeR heeft in juli/augustus 2017 een woning gekocht in het nieuw te bouwen woon-gemeentehuis-zorg voor minder validen-kantoor-complex ´HUIS VAN LEUSDEN´. Deze zullen in november/december 2018 worden opgeleverd. Bij de inschrijving voor 1 van de 39 woningen is H@MeR in hun eigen keus en voor alle voorkeur woningen (hoekwoning/penthouse) uitgeloot. Het enthousiaste en inlevering van voorkeur door 1 van twee H@MeR´s heeft toch ertoe geleid dat toch 1 van deze woningen is gekocht. Nadat aan makelaar SiNo wordt doorgegeven dat toch voor 1 van de overgebleven woningen belangstelling is, is de molen gaan draaien. Er volgt een afspraak met de makelaar in huize H@MeR die direct bij binnenkomst een ordner vol aan informatie overhandigt. Door H@MeR´s eigen belangstelling wordt er ingehouden bij het houden van een verkooppraatje. Als is aangegeven van de keuze woning wordt H@MeR in staat gesteld alle papieren (paar 100) te lezen er nog tot een vastgestelde datum over na te denken (optie).  Wel wordt al de volgorde van stappen vastgelegd..

¨HET WAPEN VAN        LEUSDEN¨

Het Huis van Leusden is een Huis voor iedereen. Je kunt er binnen wandelen en elkaar ontmoeten, je paspoort halen, een kop koffie drinken, vergaderen of op afspraak langskomen. Het Huis van Leusden is het Huis van de gemeente, van Sociaal Plein Larikslaan 2 en van onderwijsorganisatie Stichting Voila. Het is het Huis van bewoners van zorgappartementen van Abrona en van koopappartementen. Het Huis van Leusden voelt als een thuis, heeft een open en uitnodigend karakter. Net als energetische duurzaamheid staat ‘sociale duurzaamheid’ in het Huis van Leusden hoog op de agenda; samenwerking, versterking en leren van elkaar spelen daarin een belangrijke rol.

Het gebouw zorgt voor ontmoeting en verbindt mensen, en is daarom ontworpen als één gebouw in kleur en materiaal. Om aan te sluiten op de omgeving is binnen het volume diversiteit en kleinschaligheid aangebracht daar waar het aansluit bij het dorpse karakter van Leusden. Aan de zijde van winkelcentrum Hamershof wordt het gebouw geleed in panden en komen de kapvormige daken uit de omgeving terug. De noordzijde heeft een wat statiger karakter en tilt op een eigenwijze manier de hoek op. Hierdoor gaat het accent hier niet alleen naar de hoogte, maar ook naar de multifunctionele plint waar de entrees van het gemeente-deel en de koopappartementen zich bevinden. Onder het genereuze overstek bevindt zich de entree voor medewerkers en raadsleden en is het publieke deel van het Huis van Leusden goed zichtbaar in de transparante plint. De hoofd- en tevens publieksentree aan het plein wordt door een grote luifel benadrukt; een verwelkomend gebaar, aan beide zijden zichtbaar.

De raad- en trouwzaal is ‘als een parel in een oester’ gelegen in het hart van het gebouw. Het dak van de raadzaal is opgetild en grote daklichten voorzien de zaal en ruimtes ernaast overvloedig van daglicht. De begane grond van het nieuwe gebouw moet een ontmoetingsplek worden, waar inwoners terecht kunnen met vragen over zorg, welzijn, opvoeden, opgroeien, onderwijs en gemeentelijke zaken. Larikslaan 2, Voila en de gemeente krijgen er gezamenlijk een plek. Ook is het de bedoeling dat er een ‘eet-/werkcafe’ komt waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken.

Het nieuwe gebouw heeft een verfrissende, moderne uitstraling, het is een plek voor alle bewoners van Leusden, die een nieuwe impuls moet geven aan het centrum.

Details

PROGRAMMA
Nieuwbouw complex met gemeentelijke functies, kantoren, 32 koopappartementen, 29 (zorg-)appartementen, 2 penthouses en parkeergarage

START PROJECT
2016

OPLEVERING
2018OMSCHRIJVING

WONEN OP DE PLEK WAAR HET ALLEMAAL GEBEURT:
IN HET HUIS VAN LEUSDEN!

De laatste appartementen!

Het Huis van Leusden verrijst op de plek waar 33 jaar het gemeentehuis stond. In de nieuwbouw krijgt het gemeentehuis straks ook weer z’n plek. Maar het Huis is meer dan alleen gemeentehuis. Er komen koop- en huurappartementen in en er komt een eetwerkcafé. Maatschappelijke functies zijn er ook in te vinden: Sociaal Plein Larikslaan 2 en onderwijsorganisatie Stichting Voila. Dat maakt het Huis van Leusden straks tot een levendige plek. Een heerlijke plek. Vijf verdiepingen hoog. En tijdloos van architectuur.

30 APPARTEMENTEN EN 2 PENTHOUSES
U kiest uit 30 appartementen – variërend van circa 80 tot 95 m2 – en 2 penthouses van maar liefst 155 m2! De woningen zijn verdeeld over verschillende woningtypes met twee slaapkamers. De penthouses hebben drie slaapkamers. Alle woningen worden voorzien van vloerverwarming, een compleet ingerichte keuken, luxe sanitair en tegelwerk en hebben minimaal 1 parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage. Natuurlijk heeft u ook midden in het centrum uw eigen buiten: een fijn balkon of terras.


Boven een link naar een snelle video met een stukje bouw vanaf de afbraak/sloop. 

http://hamershof.nl/storage/uploads/Nieuwsbrief%2002.%20dec%202017%20Gemeente%20Leusden.pdf

 

 


Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1
Tijdens de bouw van Huis van Leusden ontvangt u regelmatig nieuwsbrieven van ons met de laatste stand van zaken en andere wetenswaardigheden rondom de bouw. Ook worden in deze nieuwsbrieven de kijkmiddagen aangekondigd.In deze nieuwsbrief informatie over de voortgang op de bouwplaats, het meer en minderwerk, de notariële leveringen en onze bouwvak.
Voortgang bouw
Formeel is de bouw op 1 mei gestart, de datum waarop de eerste funderingspalen zijn geboord. Sinds die datum zijn er 125 palen geboord als basis voor de fundering van het complex. Na het boren van de palen is het laatste stuk van de oude begane grondvloer verwijderd. Vervolgens hebben we nieuwe betonkolommen met een stalen constructie erop aangebracht. Hierop komt de nieuwe begane grondvloer op de bestaande kelder te rusten. Naast de bestaande kelder zijn de funderingsbalken en poeren gestort van beton en zijn de verschillende installaties die onder de begane grondvloer liggen gereed gemaakt. Op dit moment wordt de nieuwe begane grondvloer gelegd in verschillende delen. Tot slot wordt deze vloer afgestort en is over twee à drie weken de gehele begane grondvloer gereed.
Net voor de bouwvak starten we met de wanden en kolommen op de begane grond en tijdelijke ondersteuningconstructies in voorbereiding op de eerste verdiepingsvloer. Zo gaan we verdieping voor verdieping verder met de ruwbouw omhoog.
Verkoop appartementen
Er is veel belangstelling voor de koopappartementen. Inmiddels zijn alle type E en A appartementen en de penthouses verkocht. Ook bij de type B appartementen gaat de verkoop goed. Er zijn op dit moment nog slechts een tiental appartementen type B beschikbaar.
Meer- en minderwerk
De deadline voor al uw aanpassingen aan uw appartement is zoals u weet 14 juli 2017. In verband met de voortgang van de bouw (we naderen al snel de eerste woonverdieping) is deze datum een harde datum!In uw contractmap zit de informatie over het proces, de optielijst en de informatie over de keuken en het sanitair. Voor het aanpassen van keuken, sanitair en tegels kan u terecht bij Wessels in Lichtenvoorde. Als het goed is, heeft u inmiddels een afspraak hiervoor bij hen. Als dat niet het geval is, vragen wij u dit op korte termijn in te plannen.Ook is het mogelijk via Wessels uw vloeren en wanden af te laten werken. Deze werkzaamheden worden na oplevering uitgevoerd en lopen inclusief de facturatie geheel buiten ons om. U ontvangt de informatie over de verschillende mogelijkheden bij uw afspraak in de showroom, of via ons nadat u de overeenkomst voor uw appartement heeft getekend. Omdat deze werkzaamheden na oplevering plaatsvinden, geldt hiervoor niet de deadline van 14 juli.Ferry Romeijn is uw kopersbegeleider bij Lithos voor de technische uitvoering van uw appartement. Heeft u vragen over het proces, een wens die niet in de optielijst vermeldt staat, neemt u dan contact met hem op. Ook als u uw appartement standaard wilt laten afwerken, wil hij dat ook graag weten. Stuurt u in dat geval de optielijst getekend naar Lithos retour zonder een van de aangeboden opties aan te kruizen.
Als het u niet lukt alles voor 14 juli af te ronden, neem dan contact op met Ferry Romeijn (033-4535959  fromeijn@lithos.nl)
Wie is wie? 
Hieronder foto’s van uw contactpersonen binnen het projectteam:
Ferry Romeijn – kopersbegeleider (boven) (Tijdens de bouw vertrokken)
Alban Rolf – projectleider (linksonder)
Natasja Sanders – verkoopcoordinator (rechtsonder) 
Notariële levering.
In de aannemingsovereenkomst zijn in artikel 15 twee opschortende voorwaarden opgenomen. Deze zijn per vandaag beiden vervuld! De omgevingsvergunning is inmiddels een bruikbare vergunning en gisteren hebben wij de bevestiging ontvangen dat de planacceptatie van Huis van Leusden bij Woningborg is afgerond. Zowel de juridische, financiele als technische toets is akkoord bevonden. Woningborg heeft aangegeven dat zij komende week het garantiecertificaat naar u verstuurt.Als u inmiddels ook de financiering voor uw appartement heeft afgerond, verzoeken wij u contact op te nemen met de notaris voor het inplannen van een afspraak voor de notariële levering. De projectnotaris is Spek & Van den Beld Notariaat en uw contactpersoon is
mevrouw A.F. Faasen-van Rhee 033-4945945 faasen@spekbeld.nlSamen met de notaris moeten wij nog een aantal dingen afronden voordat de eerste levering plaats kan vinden. In verband hiermee hebben wij dan ook besloten dat de ingangsdatum van de rente over de grond en aanneemtermijn wordt verschoven van 30 juni 2017 naar 17 juli 2017.Heeft u vragen over de notariële levering kunt u contact opnemen met Natasja Sanders (033-4535959  nsanders@lithos.nl ) of met mevrouw Faassen – van Rhee van Spek & Van den Beld Notariaat.
Bouwvak
Van maandag 24 juli tot en met vrijdag 18 augustus zijn wij met bouwvak. In de eerste twee weken van de bouwvak wordt er op de bouwplaats door verschillende onderaannemers nog wel doorgewerkt. Vanaf maandag 22 augustus zijn wij weer bereikbaar voor uw vragen en gaan we weer voortvarend aan de slag op de bouwplaats.Wij wensen u een mooie zomerperiode toe!

BOVEN: Start bouw koopwoningen en twee penthouses…


 

29 juni 2017

Bouwkraan op de onderste/1ste  (kantoor-) verdieping. Op de 2e etage zal de hoofdslaapkamer van Ha-MeR verrijzen…


 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven als geinteresseerde voor Huis van Leusden via www.huisvanleusden.nl
View this email in your browser

Deze nieuwsbrief is opgemaakt t.b.v. de omwonenden en andere geïnteresseerden van Huis van Leusden en niet speciaal gericht op de (toekomstige) eigenaren van de koopappartementen. Omdat we u zo volledig mogelijk willen informeren ontvangt u deze nieuwsbrief ter info.
Met vriendelijke groet,
Natasja Sanders (Lithos bouw & ontwikkeling)

Nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van het nieuws rondom de bouw van het Huis van Leusden en de te verwachten werkzaamheden in de komende weken.

We merken dat we nog niet alle direct omwonenden bereiken met deze digitale nieuwsbrief. Woont u direct naast het Huis van Leusden? Maak dan uw buren attent op deze nieuwsbrieven. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan via www.huisvanleusden.nl.

Voortgang werkzaamhedenZoals u heeft gezien zijn de sloopwerkzaamheden van het voormalig gemeentehuis inmiddels helemaal afgerond. De kelder is behouden gebleven en de nieuwe funderingspalen zijn geboord. Vervolgens zijn de betonnen funderingsbalken gestort voor het gedeelte van het complex dat naast de bestaande kelder wordt gebouwd. In de kelder zijn extra kolommen en het stalen frame aangebracht waarop de begane grondvloer wordt gelegd. Het eerste gedeelte van de begane grondvloer is inmiddels gelegd en het laatste deel wordt komende week gestort.  

Ondertussen is de gemeente Leusden bezig met de aanleg van de nieuwe verzamelriolering aan de zijde van het winkelplein. Hierop worden de rioleringen van het gebouw aangesloten. Als deze werkzaamheden gereed zijn wordt de grond rondom het gebouw aangevuld en geëgaliseerd.  

Op het deel van de begane grond vloer dat al gereed is, zijn we inmiddels gestart met het bouwen van de kalkzandsteen wanden en het bouwen van de tijdelijke ondersteuningsconstructies van de 1e verdieping vloer.

Planning

Volgende week is de laatste werkweek voor de bouwvak. De bouwvak van Lithos bouw & ontwikkeling is officieel van maandag 24 juli tot en met vrijdag 18 augustus, in deze periode is het kantoor van Lithos gesloten. Op de bouwplaats van Huis van Leusden wordt echter de eerste twee weken volop doorgewerkt. De betonnen prefab kolommen op de begane grond worden geplaatst en een deel van de eerste verdiepingsvloer wordt al gelegd. Ook in de laatste twee weken van de bouwvak wordt er gewerkt, zij het op een lager pitje. De onderaannemer die de tijdelijke ondersteuningsconstructies voor de 1e verdiepingsvloer aanbrengt, is dan aan de slag. Vanaf 21 augustus is er weer volop bedrijvigheid op de bouwplaats en gaan we verder met het leggen van de 1e verdiepingsvloer en de rest van de ruwbouw van Huis van Leusden.

Parkeren winkelend publiek / omwonenden

In de periode van vrijdagmiddag 4 augustus 16:00 uur tot en met zondagavond 20 augustus is de onderste verdieping van de parkeergarage naast Huis van Leusden tijdelijk weer open voor parkeren. Vanaf maandagochtend 6:00 is de gehele parkeergarage weer afgesloten en gaat deze weer alleen in de weekeinden open. 

Verkoop appartementen

Inmiddels zijn bijna alle appartementen verkocht. Nog een zevental appartementen type B zijn beschikbaar. We verwachten dat ook deze appartementen zijn verkocht op het moment dat de eerste steen van het complex gelegd gaat worden. Wanneer deze officiele handeling plaatsvindt, melden wij in de volgende nieuwsbrief.

Vragen??
We realiseren ons dat onze werkzaamheden leiden tot overlast en vragen uw begrip hiervoor. Zien wij iets over het hoofd of heeft u een vraag? Neemt u dan contact met Lithos op via 033-4535959 of info@huisvanleusden.nl.Tijdens de bouwvakperiode is Lithos beperkt telefonisch bereikbaar, luister hiervoor ons antwoordapparaat af. Bij calamiteiten op de bouwplaats verzoeken wij u direct met de politie te bellen.
Copyright © 2017 lithos, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrieven omdat u een appartement in Huis van Leusden heeft gekocht of hier betrokken bij bent.Ons contactadres is:
info@huisvanleusden.nlDeze nieuwsbrief wordt verzonden namens Zenzo MV Projectontwikkeling, Lithos bouw & ontwikkeling en de gemeente Leusden.Wilt u uw inschrijving wijzigen?
U kan uw gegevens wijzigen of uitschrijven van de mailinglijst via deze links

17 juli 2017

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES


19 Juli 2017

SAMSUNG CAMERA PICTURES


SAMSUNG CAMERA PICTURES


12 september 2017

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES


20 september 2017

1Ste etage de voeren/plafond en zijmuren klaar.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Achterin waar de bouwkraan zal de hoofdslaapkamer eind 2018 wellicht bewoond zijn door Ha-MeR…

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2
Tijdens de bouw van Huis van Leusden ontvangt u regelmatig nieuwsbrieven van ons met de laatste stand van zaken en andere wetenswaardigheden rondom de bouw. Ook worden in deze nieuwsbrieven de kijkmiddagen aangekondigd.In deze nieuwsbrief informatie over de voortgang op de bouwplaats, de eerste steen en de kopersavond.

Herinnering!

Komende donderdag 5 oktober om 16:00 vindt er op de bouwplaats een officiële handeling plaats in het kader van de “eerste steen”. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelden kan nog via huisvanleusden@leusden.nl.

Voortgang bouw 
Sinds de laatste nieuwsbrief is er veel gebeurd op de bouwplaats. Net voor de bouwvak is de begane grond vloer gereed gekomen. Tijdens en na de bouwvak zijn we verder gegaan met het ruwbouw. Inmiddels is het ruwbouw casco van de begane grond en de eerste verdieping gereed. Dat betekent dat de betonwanden, betonkolommen, kalkzandsteen elementen en staal constructies geplaatst zijn.Het beton van de verdiepingsvloeren worden in delen gestort. Op dit moment is de 2e verdiepingsvloer van de koopwoningen (het plafond van de appartementen type B en A op de 1e verdieping) aan zijde van Burgemeester van der Postlaan gestort. Deze week storten we de 2e verdiepingsvloer van de zorgappartementen. Ook worden de breedplaatvloeren van de 2e verdieping bij de type E appartementen en het gedeelte van het gemeentehuis op de verdieping gelegd. Aansluitend wordt dit laatste deel van de verdiepingsvloer gestort.Op de delen van de verdiepingsvloer die reeds gereed zijn, worden de kalkzandsteen muren al weer gelijmd. Zo gaan we verdieping voor verdieping verder met het ruwbouwcasco.Op de begane grond zijn we ook begonnen met het plaatsen van de stelkozijnen voor de aluminium puien van het gemeentehuis. Ook het dak van de raadszaal wordt midden in het complex gelegd. Hierboven komt straks de daktuin.Binnenkort starten ook de metselaars met hun werkzaamheden. Dan krijgt Huis van Leusden zijn eigen kleur!
Verkoop appartementen
Bijna alle appartementen zijn verkocht. Momenteel zijn er nog slechts 3 appartementen type B te koop. Hier verwachten we binnenkort ook de toekomstige bewoners van te kennen!
Meer- en minderwerk
Inmiddels zijn alle keuzes voor het meer- en minderwerk gemaakt en heeft Ferry Romeijn de totaallijst opgesteld en ter controle toegezonden. Voor bijna alle appartementen is dit nu helemaal afgerond. Dank voor de medewerking!U ontvangt van ons een factuur voor 25% van het meer- en minderwerk na ondertekening van deze totaallijst. De tweede factuur van 75% wordt verzonden op het moment dat de oplevering van het appartement is aangekondigd bij de laatste aanneemtermijn.
Kopersavond
Op dinsdagavond 31 oktober houden wij een kopersavond. Deze is in de Eat & Meet, direct naast de bouwplaats gelegen op ’t Erf in Leusden. U bent van harte welkom vanaf 19:00 voor een kop koffie of thee vooraf. We starten de bijeenkomst om 19:30.Tijdens de kopersavond informeren wij u over het verdere bouwproces, de oplevering, de Vereniging van Eigenaren en nog meer.

 

De eerste steen wordt later ingemetseld met dit GEDICHT…

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES


De bouwkraan staat midden in Ha-MeR´s slaapkamer…

Het zandpakket dat is aangebracht als extra ballast in de kelder, wordt weer verwijderd. We hebben inmiddels met de bouw voldoende tegendruk gecreëerd. De bestaande kelder van het oude gemeentehuis is keurig op zijn plek gebleven. 😀 Zie video hieronder…

https://www.facebook.com/HuisvanLeusden/videos/1653727934693322/Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 4
In deze nieuwsbrief een tweetal verzoeken naar aanleiding van de kopersavond. Fijn dat zoveel van u aanwezig konden zijn bij deze bijeenkomst. We kijken met veel plezier terug op deze avond. De locatie was iets krapper dan van te voren verwacht, maar we denken dat het desondanks een zeer geslaagde bijeenkomst was.De volledige notulen van deze bijeenkomst worden op dit moment uitgewerkt. Deze worden over een week per post naar u allen verzonden.
Adresgegevens
Vaak is het handig om tijdens de bouw de contactgegevens van directe buren te hebben. Wij sturen met de notulen van de kopersavond een complete adreslijst mee. Wilt u uw gegevens NIET op deze lijst hebben, dan horen wij dat graag uiterlijk woensdag 8 november. U kunt dit doorgeven aan Natasja Sanders via nsanders@lithos.nl
Klik voor de extra informatie over de nestkasten voor vleermuizen op deze link.
Gierzwaluwen en Vleermuizen
Tijdens de bijeenkomst is op verzoek van de gemeente Leusden een voorstel voor het plaatsen van nestkasten voor vleermuizen op de oost, west en zuidgevel en nestkasten voor gierzwaluwen op de noordgevel. Bij het plaatsen van deze kasten worden ze in de bovenste rand van het metselwerk op deze gevels aangebracht.Na afloop van de bijeenkomst ontvingen wij een folder van Hans Peter Reinders, gemeente Leusden over een project Valleipark van collega aannemer Heijmans waarin vleermuiskasten zijn geplaatst. Zie link. We denken dat het goed is dat u deze informatie nog even leest voordat u uw standpunt inneemt over het aanbrengen van de nestkasten voor vleermuizen.De gemeente is voornemens verschillende nestkasten in hun gevels op te nemen. Woningstichting Leusden heeft het plaatsen van de nestkasten in de gevels van de zorgappartementen nog in overweging, net als u.Aangezien dit een wijziging in de gevels betreft, hebben wij hier toestemming van u nodig. Na de bijeenkomst wees Koen Hooft van Gooi en Eemland VvE Beheer ons erop dat we van elke eigenaar hier een uitspraak van moeten hebben voordat er een beslissing genomen kan worden over het aanbrengen van nestkasten in de gevels van de koopappartementen.Bij de koopappartementen gaat het om het aanbrengen van nestkasten voor vleermuizen in de puntjes boven de appartementen type E in de westgevel en in het metselwerk boven de appartementen type B op de 3e verdieping, alsmede in het metselwerk van het penthouse 5.1 aan de oostgevel. Voor de gierzwaluwen is het voorstel nestkasten in de noordgevel van het penthouse 5.1 aan te brengen. De gierzwaluwen willen immers alleen aan de noordzijde wonen.De nestkasten worden geleverd door de gemeente Leusden, Lithos/Zenzo zorgt voor het aanbrengen van deze kasten in het metselwerk. Er zijn dus geen extra kosten aan verbonden voor de VvE’s van Huis van Leusden voor het aanbrengen van de nestkasten.Graag ontvangen wij van iedereen (dus niet alleen van degene die op de bovenste verdiepingen wonen) een reactie of u positief/negatief tegenover het aanbrengen van nestkasten voor vleermuizen danwel gierzwaluwen in de gevels staat. Dat kan via het mailadres nsanders@lithos.nl Ook deze reactie ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 8 november.
Vragen over de afwerking van uw appartement? Mail of bel Ferry Romeijn via fromeijn@lithos.nl of 033-4535959.

Vragen over al het andere inzake Huis van Leusden? Mail of bel Natasja Sanders via nsanders@lithos.nl of 033-4535959


Update 9 november 2017 (o.a. 1ste buitenstenen Gemeentehuis ¨Huis van Leusden¨).9 november 2017

https://m.youtube.com/watch?v=kNzrikGWNTo&feature=youtu.be

^^^^^^^^^^^^(^klik hierboven)^^^^^^^^^^^^^


13 november 2017


Donderdag 16 november 2017: Bron foto´s: Faceboek ¨huis van Leusden¨

Tevens wordt Ha-MeR´s nieuwe adres door LITHOS bouw en ontwikkeling bekend gemaakt T.W.:

BURGERMEESTER VAN DE POSTLAAN 8, 3833VT, LEUSDEN…


21 november 2017

Bron: Facebook *HUIS VAN LEUSDEN* De eerste dakvloeren zijn gestort!


Ha-MeR moet nog steeds RECHTOP slapen…


30 November 2017:

Metselwerk aan het gemeentehuis en aan de enkele woningen aan de voorzijde gelegen aan het plein , Ha-MeR´s achterzijde, is inmiddels volop aan de gang…


De buitenstenen van Ha-MeR´s balkon zijn inmiddels geplaatst.

De hoogste ^woning zou klaar zijn einde 2017 maar op 19 december nog slechts alleen de zijwanden, we blijven optimistisch…het kan nog…

Foto onder en boven: Hier twee penthouses…

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Dak laatste en hoogste penthouse mist alleen nog het dak…planning: wordt nog deze laatste bouwweek geplaatst…

Medewerker juicht…. dat voorspelt veel goeds…

Voor de KERST moet het in ieder geval zijn opgeruimd…


Vandaag, donderdag 21 december 2017, het hoogste punt bereikt wat wordt gevierd in de n.m. met genodigden (gemeente)… Foto boven en onder foto genomen vanaf het portaal (voordeur) aan de Kramershilt 15, 3831CP Leusden.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

De hoogste etage (zie pijl) 1 van de 2 penthouses…


 


Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 6
In deze nieuwsbrief een korte update over de stand van zaken op de bouw.
Voortgang bouwwerkzaamheden
Het weer zat de afgelopen weken niet mee, veel sneeuw en regen. Ons streven was alle daken waterdicht voor de kerst. Dit is bijna gelukt. De dakvloer van het penthouse 5.1 is gelegd, maar nog niet afgestort. De overige daken zijn deels waterdicht, maar nog niet allemaal. We hebben wel het hoogste punt van de bouw bereikt! We hopen op droger weer in januari en februari zodat we deze kleine vertraging weer kunnen inlopen.Met het leggen van de dakvloer van bouwnummer 5.1 is het casco van Huis van Leusden compleet. Ondertussen zijn de metselaars aan de slag met het gevelmetselwerk. De eerste steigers aan de zijde van de parkeergarage zijn al weer verwijderd ter hoogte van het gedeelte waar straks de gemeente zit. Als het weer ons gunstig gezind is, zijn de metselaars nog tot en met maart 2018 bezig. De afbouwwerkzaamheden starten als de gevels wind- en waterdicht zijn. Daarvoor worden ook vanaf het begin van het nieuwe jaar de aluminium puien geplaatst bij de koopappartementen.
Vertrek Ferry Romeijn
Ferry Romeijn gaat Lithos helaas verlaten. Hij start 2018 met een nieuwe uitdaging! Uw eerste aanspreekpunt is vanaf nu Natasja Sanders. Mocht u een keer op de bouwplaats zijn, vraag dan naar Gerrit van der Burg onze uitvoerder.
Vragen of opmerkingen over Huis van Leusden? Mail of bel Natasja Sanders via nsanders@lithos.nl of 033-4535959
December feestmaand!

De feestdagen staan voor de deur, zowel ons kantoor als de bouwplaats zijn gesloten vanaf maandag 25 december tot en met vrijdag 5 januari. Vanaf 8 januari zijn we weer volledig bereikbaar.  Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe!


 

 

V.a. maandag 8 januari 2018 de bouw van het ¨HUIS VAN LEUSDEN¨ weer opgestart…


 

Foto boven: Zo moet het gaan worden…foto boven en onder.

Links op 1e etage in het midden de woning van Ha-MeR en in het midden van de foto en op de hoek van het HuisVL de ingang van de woningen…


BOVEN: Laatste dakvloer @HuisLeusden is gestort, hoogste punt nu echt bereikt.


TWEET donderdag 18 januari 2018:
Steigerbouwers repareren de steigers rondom het nieuwe gemeentehuis in #leusden. ‘De planken weren meegetrokken door de wind’. Vandaag wordt er niet meer gewerkt aan de buitenkant van het gebouw #storm


Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 7
In deze nieuwsbrief een overzicht van de werkzaamheden in januari en wat er de komende weken gaat gebeuren op de bouwplaats.
Voortgang bouwwerkzaamheden
De metselaars zijn inmiddels nagenoeg klaar met hun werkzaamheden aan de gevels rondom het binnenterrein en aan de zijde van de bouwkeet. Ze zijn nog ongeveer zes a zeven weken (afhankelijk van het weer) bezig om de resterende gevels te metselen. De daken zijn ook bijna gereed. De dakranden worden afgewerkt en het ballastgrind wordt gestort op het dak.In de oost en zuidgevel zijn de alumiunium puien en beglazing aangebracht. De steigers zijn al weer naar beneden tot en met de eerste verdiepiing. De kleur van Huis van Leusden is nu goed zichtbaar.Binnen zijn de installateurs bezig met het aanbrengen van luchtkanalen, schachten met distributieleidingen voor de verwarming, ventilatie en riolering. Tevens wordt de elektrische installatie in de wanden aangebracht. In de ruimten van het gemeentehuis is de stucadoor reeds begonnen met zijn werkzaamheden.Ook in de parkeergarage worden werkzaamheden uitgevoerd. Hier is de hellingbaan gestort.
Bouwwerkzaamheden de komende periode
Op 8 februari staat ons een grote klus te wachten. Dan wordt de betonnen afwerkvloer in de parkeergarage gestort. Voordat het beton is uitgehard moet deze glad afgewerkt worden. Hiervoor zal er tot in de nachtelijke uren gewerkt gaan worden. Uiteraard informeren we de omwonenden van te voren over dergelijke werkzaamheden.Verder worden de komende weken de buitengevels afgemaakt zoals hierboven omschreven. Ook wordt de beglazing in de houten kozijnen in de gevels aan de binnentuin geplaatst. Gevelbeplating wordt aangebracht en in februari worden de loopbruggen boven de binnentuin aangebracht.Ook starten we met de voorbereidingen voor het aanbrengen van de anhydrietvloeren in de appartementen. Dit is het startsein voor de afbouwwerkzaamheden in de appartementen die vanaf half maart gaan plaatsvinden.In het gemeentehuis worden een aantal binnenwanden aangebracht. De verdere indeling en afwerking wordt na de oplevering van dit gedeelte van Huis van Leusden aangebracht.Eind februari zal ook de torenkraan gedemonteerd worden. Dan kunnen we helaas geen foto’s meer van bovenaf maken…
Kijkmiddag op de bouwplaats
In maart organiseren we weer een kijkmoment op de bouwplaats. Datum en tijdstip wordt in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt. Inmiddels zijn op 3.1 na alle appartementen verkocht en kunt u dan waarschijnlijk kennismaken met de laatste nieuwkomers in Huis van Leusden.
Nieuws vanuit de VvE
Koen Hooft van Gooi- en Eemland VvE beheer is bezig met het voorbereiden van de eerste VvE vergadering. Waarschijnlijk zal deze op 4 april plaatsvinden. U ontvangt van hem hiervoor een uitnodiging. Mocht u interesse hebben in een actieve rol binnen de VvE, vragen wij u dit aan hem door te geven. Hij is te bereiken via koen@gooieemland-vvebeheer.nl of via 035-6023113

SAMSUNG CAMERA PICTURES

De kozijnen en de ramen zitten erin…

Rechtervoorzijde vanaf de straatkant….


 

 

 

 

 

Linkervoorzijde v.a. de straat…

 FOTO onder: Per 9 februari 2018: Operatie betonvloer parkeerkelder geslaagd😀


SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES


Boven: 15 februari 2018 melding dat bruggen geplaatst zijn.


20 Februari 2018 start ¨ ontmantelen ¨ bouwkraan…

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Afbraak bouwkraan…

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Opnames van de Kreamershilt 15…

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES


Blad uit het blaadje ¨ De ondernemer vertelt ¨ ontvangen maart 2018…

 

Blad ¨De ondernemer verteld ¨


 


Nieuwsbrief 9 maart 2018

Nieuwsbrief 8
In deze nieuwsbrief een overzicht van de werkzaamheden in februari en wat er de komende weken gaat gebeuren op de bouwplaats. Helaas even zonder recente foto’s…
Voortgang bouwwerkzaamheden
Het koude weer in februari heeft tot vertraging geleid in het metselwerk. De metselaars zijn nog tot ongeveer half april bezig met het afronden van hun werkzaamheden ter hoogte van de twee penthouses en de zorgappartementen.De betonnen afwerkvloer in de parkeerkelder zit erin, een mega klus waarbij tot diep in de nacht is doorgewerkt. Inmiddels worden hier al de kalkzandsteenwanden voor de bergingen gelijmd. In de binnengevels zijn de voordeuren van de appartementen geplaatst en de beglazing is aangebracht. De installateur is bezig met het aanbrengen van alle elektrapunten in de kalkzandsteen wanden. De leidingschachten in de appartementen zijn gesloten en bij de bovenste appartementen is gestart met het leggen van de vloerverwarming. Kortom, ondanks de kou is er weer veel werk verzet!
De toren kraan is weer afgebroken.
Bouwwerkzaamheden de komende periode
Maart staat in het teken van de start van de afbouw. Na het leggen van de vloerverwarming worden de anhydriet vloeren in de appartementen aangebracht. Vervolgens plaatsen we de gipsblokken scheidingswanden in de appartementen. We werken van boven naar beneden, laag voor laag.Gemeentehuis
Het toekomstige gemeentehuis wordt casco opgeleverd aan de gemeente. Dat betekent dat we hier al starten met het aanbrengen van de nutsaansluitingen en het plaatsen van de trafo. De nutsaansluitingen voor de appartementen volgen in een later stadium. Ook wordt de WKO bron, ten behoeve van de verwarming van het gemeentehuis, geboord. (WKO = Warmte Koude Opslag) Deze bron is buiten het Huis van Leusden gelegen aan de zijde van de Burgemeester van de Postlaan.Vorige week zijn de gemeenteambtenaren en de gemeenteraad al even op bezoek geweest op hun nieuwe werkplek. Het was nog wel even fantaseren hoe alles er straks uit komt te zien.
Planning opleveringen
Een aantal van u is bezig met het verkopen van de huidige woning, en dan komt onvermijdelijk de vraag: “Wanneer kunnen we verhuizen?” De bouw verloopt nog steeds conform planning. Het koude weer heeft weliswaar tot vertraging geleid, maar dat is nog steeds binnen de marges van onze totale planning. Als alles blijft lopen zoals het nu gaat, denken wij nog steeds in september 2018 te kunnen starten met de opleveringen van de appartementen. Dat gaat van boven naar beneden, verdieping voor verdieping, inclusief de zorgappartementen. De totale opleverperiode duurt vervolgens tot in november 2018. Uiteraard zijn wij nog erg afhankelijk van het weer, de levering van materialen/personeel en bijvoorbeeld de nutsbedrijven.Op het moment van oplevering zijn de algemene ruimten gereed en is uw appartement goed bereikbaar. Denkt u eraan dat de keuken na oplevering geplaatst wordt en dat de wanden en vloeren ook nog afgewerkt moeten worden? Reserveer daar voldoende tijd voor! Wij informeren uiteraard Arvero (Wessels) over onze planning. Arvero neemt te zijner tijd contact met u op over de definitieve planning van hun werkzaamheden in uw woning na oplevering. Werkzaamheden die u elders heeft uitbesteed, moet u zelf coördineren.
Wijzigingen in de uitvoering
Terrastegels
Daar waar de terrassen / balkons worden voorzien van betonnen terrastegels, worden deze uitgevoerd in de afmeting 60 x 40 cm. In eerste instantie was bedacht deze in 50 x 50 cm uit te voeren. De 60 x 40 cm tegel past beter bij de afmetingen van de terrassen / balkons waardoor een en ander netter kan worden gelegd.Vloerplinten algemene ruimten
De algemene ruimten worden afgewerkt in overleg met de architect. Volgens de technische omschrijving worden deze algemene ruimten voorzien van gelakte hardhouten plinten. In overleg met de architect worden deze plinten in de hal op de begane grond afgewerkt met plinten van (gezaagde) vloertegels die hier komen te liggen. In het trappenhuis worden deze vervangen door kunststof grijze vloerplinten.
Kijkmiddag op de bouwplaats
In tegenstelling tot het bericht in de vorige nieuwsbrief is er geen kijkmiddag op de bouwplaats in maart. We vinden het op dit moment onverantwoord om met groepen bezoekers op de verdiepingen van de appartementen te lopen. We hebben deze kijkmiddag verschoven naar donderdag 26 april tussen 15:00 en 16:30. Op dat moment zijn de appartementen via de trappen toegankelijk en zitten de binnenmuren er allemaal in.
Tijdens het kijkmoment zijn de appartementen alleen via de trappen toegankelijk. Er is GEEN lift beschikbaar en het blijft een bouwplaats met grotere op en afstappen en obstakels. We realiseren ons dat niet iedere toekomstige bewoner even goed ter been is, wees hierop alert of neem iemand mee die foto’s voor u kan maken zodat u het toch allemaal kan zien.

Als het goed is, zitten de binnenmuren er bij alle appartementen in, zodat u al een aardig beeld kunt krijgen van uw appartement.

Tijdens deze kijkmiddag leiden we iedereen per verdieping rond, we starten om 15:00 met een korte toelichting en vervolgens leiden we u in groepen rond door het complex. Graag dus eerst melden in de bouwkeet!!

Nieuws vanuit de VvE
Ook de datum voor de eerste VvE vergadering is verschoven. Deze is nu gepland op dinsdag 3 april in plaats van de eerder genoemde 4 april. U ontvangt van Koen Hooft van Gooi- en Eemland VvE beheer  hiervoor nog een definitieve uitnodiging. Mocht u interesse hebben in een actieve rol binnen de VvE, vragen wij u dit aan hem door te geven. Hij is te bereiken via koen@gooieemland-vvebeheer.nl of via 035-6023113
Contact
Vragen of opmerkingen over Huis van Leusden? Mail of bel Natasja Sanders via nsanders@lithos.nl of 033-4535959

Nieuwsbrief 8 donderdag 22 maart 2018

Nieuwsbrief 8
In deze nieuwsbrief de beelden die bij de vorige nieuwsbrief horen…
Voortgang bouwwerkzaamheden in beeld
Zicht op de twee penthouses vanaf de loopbrug.
Uitzicht vanuit verschillende appartementen op de Burg. van der Postlaan.
De loopbruggen met daaronder goed zichtbaar de daklichten van de raadszaal.
De vloerverwarming is al in diverse appartementen aangebracht.
En als vervolgens de afwerkvloer erin ligt, worden de binnenwanden geplaatst.
Verkocht!
Dit zijn ze dan, de laatste “nieuwe buren” van bouwnummer 3.1 in Huis van Leusden. Welkom! Ze komen graag kennismaken bij de VvE vergadering of de kijkmiddag. Met het zetten van deze handtekening zijn alle appartementen in Huis van Leusden verkocht.
Herinnering kijkmiddag op de bouwplaats
Op donderdag 26 april tussen 15:00 en 16:30 organiseren we een kijkmiddag op de bouwplaats. Op dat moment zijn de appartementen via de trappen toegankelijk en zitten de binnenmuren er nagenoeg allemaal in.
Tijdens het kijkmoment zijn de appartementen alleen via de trappen toegankelijk. Er is GEEN lift beschikbaar en het blijft een bouwplaats met grotere op en afstappen en obstakels. We realiseren ons dat niet iedere toekomstige bewoner even goed ter been is, wees hierop alert of neem iemand mee die foto’s voor u kan maken zodat u het toch allemaal kan zien.

Tijdens deze kijkmiddag leiden we iedereen per verdieping rond, we starten om 15:00 met een korte toelichting en vervolgens leiden we u in groepen rond door het complex. Graag dus eerst melden in de bouwkeet!!

Voor het inmeten van het appartement door uw eigen leveranciers voor bijvoorbeeld raamdecoratie of kastenwanden organiseren we een apart inmeet moment in juni. Uiteraard is het donderdag 26 april wel mogelijk om zelf al een en ander in te meten als u dat wilt.

Herinnering VvE bijeenkomst
Op dinsdag 3 april is de eerste VvE bijeenkomst. U heeft van Koen Hooft van Gooi- en Eemland VvE beheer hiervoor een uitnodiging ontvangen. Mocht u interesse hebben in een actieve rol binnen de VvE, vragen wij u dit aan hem door te geven. Hij is te bereiken via koen@gooieemland-vvebeheer.nl of via 035-6023113

Copyright © 2021 Ha-MeR. Icons by Wefunction. Designed by Woo Themes