Veel waardering voor vrijwilligers

LEUSDEN In de gemeente Leusden leveren diverse verenigingen, clubs en initiatieven hun bijdrage aan het welzijn van de inwoners. Maar ook mantelzorgers en zorgzame buren zetten zich in relatieve anonimiteit onbetaald in voor hun medemens. Regelmatig worden mensen of organisaties uit Leusden, die op deze wijze de samenleving (mede) draaiende houden, in het zonnetje gezet als blijk van waardering. Behalve met de Koninklijke lintjesregen gebeurt dit in de vorm van een aantal locale prijzen en onderscheidingen, waarvan we hier de bekendste behandelen.

De Vrijwilligerstrofee wordt jaarlijks in december uitgereikt aan een vereniging, organisatie of initiatief. Zij moeten zichzelf aanmelden via www.sociaalplein-leusden.nl. Vijf onafhankelijke juryleden kiezen onder meer aan de hand van hun antwoord op de vragen ‘Is het vernieuwend?, Is het levensvatbaar?, Voor hoeveel mensen wordt het gedaan?, In hoeverre gaat het om pure vrijwilligers? en Over hoeveel middelen beschikt men?’ wie de wisselbeker en een geldbedrag van 1000 euro wint.

DAVA De keus viel onlangs op de nog jonge Achterveldse organisatie DAVA, dat als doel heeft ervoor te zorgen dat (kwetsbare) mensen met plezier in hun dorp kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Inzendingen maken tevens kans op de AFAS Aanmoedigingsprijs, eveneens een wisselbeker en daarnaast een cheque van 750 euro. Deze prijs ging naar Anita Vlist, de initiatiefneemster van Make and Mend, een naaiatelier waar vluchtelingen en statushouders hun vak of hobby kunnen uitoefenen.

POSITIEF De Gemeentepluim wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen of organisaties die Leusden positief op de kaart hebben gezet en kleur geven aan Leusden. Afgelopen december viel deze eer de Historische Kring Leusden te beurt.

ZWERFAFVAL De Annie de Beaufortspeld is een gemeentelijke onderscheiding voor personen die zich langere tijd op bijzondere wijze maatschappelijk of op sociaal gebied binnen Leusden verdienstelijk gemaakt hebben. Bij de speld hoort een cheque van 2500 euro, die door stichting De Boom beschikbaar wordt gesteld. De speld is recentelijk uitgereikt aan Hans Voorn, de man die dagelijks met zijn barbecuetang zwerfafval van de straat plukt.

EREPENNING De erepenning van de gemeente Leusden wordt alleen in zeer bijzondere gevallen toegekend aan Leusdenaren en niet-Leusdenaren die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap zeer verdienstelijk hebben gemaakt. De uitreiking vond nog maar twee keer plaats, de laatste keer aan Ton Weevers, die aan de wieg stond van Theater De Tuin. Tenslotte kreeg Tini Zeeman dit jaar de Stille Kracht onderscheiding van SMBL.

VOORDRAGEN Wie iemand kent die de Gemeentepluim of de Annie de Beaufortspeld verdient, kan vóór 1 december een e-mail naar bestuurssecretariaat@leusden.nl sturen.

Vrijwilligers Leusden in het zonnetje gezet met prijzen en onderscheidingen. voorleusden.nl/2018/02/vrijwi…

Media preview