¨Huis Van Leusden¨ (up-date 3, 29 juni 2017)…Nieuwsbrief bouwer…


Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1
Tijdens de bouw van Huis van Leusden ontvangt u regelmatig nieuwsbrieven van ons met de laatste stand van zaken en andere wetenswaardigheden rondom de bouw. Ook worden in deze nieuwsbrieven de kijkmiddagen aangekondigd.In deze nieuwsbrief informatie over de voortgang op de bouwplaats, het meer en minderwerk, de notariële leveringen en onze bouwvak.
Voortgang bouw
Formeel is de bouw op 1 mei gestart, de datum waarop de eerste funderingspalen zijn geboord. Sinds die datum zijn er 125 palen geboord als basis voor de fundering van het complex. Na het boren van de palen is het laatste stuk van de oude begane grondvloer verwijderd. Vervolgens hebben we nieuwe betonkolommen met een stalen constructie erop aangebracht. Hierop komt de nieuwe begane grondvloer op de bestaande kelder te rusten. Naast de bestaande kelder zijn de funderingsbalken en poeren gestort van beton en zijn de verschillende installaties die onder de begane grondvloer liggen gereed gemaakt. Op dit moment wordt de nieuwe begane grondvloer gelegd in verschillende delen. Tot slot wordt deze vloer afgestort en is over twee à drie weken de gehele begane grondvloer gereed.
Net voor de bouwvak starten we met de wanden en kolommen op de begane grond en tijdelijke ondersteuningconstructies in voorbereiding op de eerste verdiepingsvloer. Zo gaan we verdieping voor verdieping verder met de ruwbouw omhoog.
Verkoop appartementen
Er is veel belangstelling voor de koopappartementen. Inmiddels zijn alle type E en A appartementen en de penthouses verkocht. Ook bij de type B appartementen gaat de verkoop goed. Er zijn op dit moment nog slechts een tiental appartementen type B beschikbaar.
Meer- en minderwerk
De deadline voor al uw aanpassingen aan uw appartement is zoals u weet 14 juli 2017. In verband met de voortgang van de bouw (we naderen al snel de eerste woonverdieping) is deze datum een harde datum!In uw contractmap zit de informatie over het proces, de optielijst en de informatie over de keuken en het sanitair. Voor het aanpassen van keuken, sanitair en tegels kan u terecht bij Wessels in Lichtenvoorde. Als het goed is, heeft u inmiddels een afspraak hiervoor bij hen. Als dat niet het geval is, vragen wij u dit op korte termijn in te plannen.Ook is het mogelijk via Wessels uw vloeren en wanden af te laten werken. Deze werkzaamheden worden na oplevering uitgevoerd en lopen inclusief de facturatie geheel buiten ons om. U ontvangt de informatie over de verschillende mogelijkheden bij uw afspraak in de showroom, of via ons nadat u de overeenkomst voor uw appartement heeft getekend. Omdat deze werkzaamheden na oplevering plaatsvinden, geldt hiervoor niet de deadline van 14 juli.Ferry Romeijn is uw kopersbegeleider bij Lithos voor de technische uitvoering van uw appartement. Heeft u vragen over het proces, een wens die niet in de optielijst vermeldt staat, neemt u dan contact met hem op. Ook als u uw appartement standaard wilt laten afwerken, wil hij dat ook graag weten. Stuurt u in dat geval de optielijst getekend naar Lithos retour zonder een van de aangeboden opties aan te kruizen.
Als het u niet lukt alles voor 14 juli af te ronden, neem dan contact op met Ferry Romeijn (033-4535959  fromeijn@lithos.nl)
Wie is wie? 
Hieronder foto’s van uw contactpersonen binnen het projectteam:
Ferry Romeijn – kopersbegeleider (boven) (Tijdens de bouw vertrokken)
Alban Rolf – projectleider (linksonder)
Natasja Sanders – verkoopcoordinator (rechtsonder) 
Notariële levering.
In de aannemingsovereenkomst zijn in artikel 15 twee opschortende voorwaarden opgenomen. Deze zijn per vandaag beiden vervuld! De omgevingsvergunning is inmiddels een bruikbare vergunning en gisteren hebben wij de bevestiging ontvangen dat de planacceptatie van Huis van Leusden bij Woningborg is afgerond. Zowel de juridische, financiele als technische toets is akkoord bevonden. Woningborg heeft aangegeven dat zij komende week het garantiecertificaat naar u verstuurt.Als u inmiddels ook de financiering voor uw appartement heeft afgerond, verzoeken wij u contact op te nemen met de notaris voor het inplannen van een afspraak voor de notariële levering. De projectnotaris is Spek & Van den Beld Notariaat en uw contactpersoon is
mevrouw A.F. Faasen-van Rhee 033-4945945 faasen@spekbeld.nlSamen met de notaris moeten wij nog een aantal dingen afronden voordat de eerste levering plaats kan vinden. In verband hiermee hebben wij dan ook besloten dat de ingangsdatum van de rente over de grond en aanneemtermijn wordt verschoven van 30 juni 2017 naar 17 juli 2017.Heeft u vragen over de notariële levering kunt u contact opnemen met Natasja Sanders (033-4535959  nsanders@lithos.nl ) of met mevrouw Faassen – van Rhee van Spek & Van den Beld Notariaat.
Bouwvak
Van maandag 24 juli tot en met vrijdag 18 augustus zijn wij met bouwvak. In de eerste twee weken van de bouwvak wordt er op de bouwplaats door verschillende onderaannemers nog wel doorgewerkt. Vanaf maandag 22 augustus zijn wij weer bereikbaar voor uw vragen en gaan we weer voortvarend aan de slag op de bouwplaats.Wij wensen u een mooie zomerperiode toe!

Copyright © 2021 Ha-MeR. Icons by Wefunction. Designed by Woo Themes