NIEUWSBRIEF Wonen in HUIS VAN LEUSDEN 24 juni 2018…

Tags

 

cfc001ce-609a-4de7-9547-2e4835362abd.jpg
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 12
In deze nieuwsbrief informatie over de afwerking van de binnenruimten, de openbare ruimte en de oplevering van het energie neutrale gemeentehuis.
Inmeetmomenten
Inmiddels zijn er twee inmeetmomenten geweest. Het laatste inmeetmoment is op:
Donderdag 28 juni voor de appartementen gelegen op de 1e verdieping
U bent welkom (al dan niet met uw leverancier) tussen 14:30 en 16:00 uur.Let op: laat u een en ander inmeten door een externe bedrijf, dan verwachten wij dat u er zelf ook bij bent. Wij laten externe bedrijven niet zelfstandig toe in uw appartement!!Heeft u de afwerking van uw appartement uitbesteed aan Arvero (voorheen Wessels) dan hoeft u hiervoor geen afspraak te maken. Wij houden hen op de hoogte van de planning en stemmen het inmeten ter plaatse met hen af.Ook tijdens de inmeetmomenten zijn de appartementen alleen via de trappen toegankelijk. Er is GEEN lift beschikbaar en het blijft een bouwplaats met grotere op- en afstappen en obstakels. We realiseren ons dat niet iedere toekomstige bewoner even goed ter been is, wees hierop alert of neem iemand mee die foto’s voor u kan maken zodat u het toch allemaal kan zien.

Graag bij aankomst eerst melden bij de bouwkeet. Daar kunt u ook uw leverancier opwachten zodat u samen naar uw appartement kunt lopen.

De volgende gelegenheid om uw appartement te bekijken is bij de voorschouw. U ontvangt hiervoor ongeveer 3 weken voor oplevering van ons een uitnodiging. Tijdens deze voorschouw kunt u uw appartement inspecteren op eventuele onvolkomenheden. Wij kunnen deze vervolgens nog verhelpen zodat we uw appartement op en top gereed hebben bij de oplevering.

Afwerking binnengebied

Tijdens de afgelopen kijkmomenten begrepen wij uit de verschillende reacties dat de beeldvorming over de afwerking van de binnentuin niet bij iedereen de juiste was. Wij realiseren ons nu ook dat dit vanuit de verstrekte tekeningen en afbeeldingen niet goed te herleiden is, waardoor er een ander beeld is ontstaan over de hoogte van de daktuin dan dat deze in werkelijkheid is.

We hebben hier begin juni een goed gesprek over gehad met de eigenaren van de appartementen op de eerste verdieping die direct grenzen aan de verhoogde daktuin. Tijdens dit gesprek is uitgebreid aangegeven hoe een en ander ontstaan is. De hoogte van de daktuin wordt bepaald door de afmeting van de raadszaal. Hier zijn bij de start van het ontwerp traject uitgangspunten voor vastgesteld. Bij het uitwerken van de tekeningen heeft de architect gemeend de gevels zo volledig mogelijk in beeld te brengen, waardoor de doorsnedes zodanig zijn genomen dat de hoogte van deze daktuin niet in beeld is gebracht. Wij vinden het bijzonder jammer dat dit zo gelopen is. Wilt u zelf meer informatie hierover, neem gerust contact met ons op voor een nadere toelichting.

Inmiddels is de verdere afwerking van het binnengebied in samenspraak met de architect uitgewerkt. U ontvangt van ons per post bovenstaande tekening met afbeeldingen zodat u dit goed kan bekijken. Deze tekening kunt u ook via deze linkdownloaden.

Afwerking nutsleiding tracé

Het is u wellicht ook opgevallen, de leidingen die op twee plaatsen onder de galerijen zijn aangebracht. Dit zijn de tracés van de nutsleidingen. Deze leidingen moeten vanuit de eisen van het nutsbedrijf in het zicht worden aangebracht. We gaan hier nog een afwerking omheen maken van hetzelfde materiaal als de gevelbekleding, in een neutrale grijstint, voorzien van een kunststof rooster. Hieronder ziet u de afbeeldingen van deze leidingen zoals deze uiteindelijk worden afgewerkt.

Zicht op leiding koof vanaf appartement 1.14
Zicht op leiding koof vanaf appartement 1.21
Voortgang werkzaamheden op de bouwplaats

Inmiddels staan alle binnenwanden op hun plek en is de stukadoor ook klaar met zijn werkzaamheden. De tegelzetter is ook bijna zover. Alleen de twee penthouses moeten nog voorzien worden van het tegelwerk. De spuiter is de volgende discipline die langs alle appartementen gaat. Zij zijn op de eerste verdieping gearriveerd evenals de monteurs die het sanitair in de badkamers monteren.

De binnendeurkozijnen zijn ook bijna allemaal geplaatst. De binnendeuren komen na de bouwvak. De schilders zijn zowel binnen als buiten bezig met de afwerking en de laatste balkonhekken worden geplaatst. Volgende week komen de hekwerken voor het binnengebied. Dat zal een heel ander beeld geven.

 

In de parkeergarage wordt ook gestart met de afwerking. De speedgate en de lift zijn reeds geplaatst.

 

Het aanbrengen van de huisaansluitingen door de nutsbedrijven is altijd een kritiek punt in de planning. Helaas is een van de onderaannemers van de nutsbedrijven tijdens de werkzaamheden voor Huis van Leusden failliet gegaan. Reggefiber, Ziggo en Stedin hebben inmiddels met eigen ploegen hun werkzaamheden weer opgepakt en proberen de opgelopen vertraging weer in te lopen. De gasaansluitingen zijn inmiddels gereed. Planning is dat alle huisaansluitingen voor of net na de bouwvak gereed zijn. We zijn hierbij wel afhankelijk van de desbetreffende nutsbedrijven. Dit kan eventueel gevolgen hebben voor de opleverplanning. Vooralsnog gaan wij nog steeds uit van de start van de oplevering begin september zoals ook in de vorige nieuwsbrief is aangegeven.

Oplevering gemeentehuis
Afgelopen vrijdag 15 juni is het casco gemeentehuis overgedragen aan de gemeente Leusden. Bijzonder, omdat het een energie neutraal gemeentehuis is. Hieronder een paar foto’s van de bijbehorende installaties die hiermee gepaard gaan. Op de website van Lithos staat ook een persbericht over deze oplevering.De gemeente Leusden zorgt in eigen beheer voor de verdere afwerking van het gemeentehuis. Ze zijn inmiddels gestart.
Openbaar gebied
Met de oplevering van het gemeentehuis is ook het openbaar gebied rondom Huis van Leusden weer overgedragen aan de gemeente Leusden. De houten schutting aan de zijde van het winkelplein en onze bouwhekken zijn verwijderd. Er zijn tijdelijke afzettingen van Lithos geplaatst nabij de entree naar de appartementen en inrit naar de parkeerkelder onder het Huis van Leusden.
De gemeente Leusden laat het openbaar gebied in eigen beheer aanleggen door civiele aannemer Roelofs. Roelofs heeft vervolgens zelf weer tijdelijke hekwerken aangebracht ter afscherming van hun werkzaamheden.Van de gemeente ontvingen wij onderstaande tekening van het openbaar gebied zoals dit er bij oplevering van de appartementen eruit ziet. Er wordt ter plaatse van de verschillende entrees een tijdelijke bestrating aangebracht, zodat Huis van Leusden goed toegankelijk is. De definitieve inrichting wordt pas na oplevering van Huis van Leusden aangebracht en valt onder het project Hart van Leusden.Van een aantal van u hebben wij de vraag gekregen of de verhuizer straks gebruik kan maken van een verhuislift zodat via het balkon de inboedel naar binnen gebracht kan worden. Voor zover wij hebben begrepen, wordt er aan de zijde van de Burgemeester van der Postlaan voorlopig nog geen bestrating aangebracht. De ondergrond blijft zoals deze nu is totdat met het project Hart van Leusden de definitieve inrichting van het openbaar gebied wordt aangebracht. Overleg dus goed met uw verhuizer wat voor u de beste manier is om uw inboedel in uw appartement te krijgen.Voor vragen met betrekking tot de openbare ruimte kunt u terecht bij het project kantoor van Hart van Leusden gelegen aan De Brouwerij 5 – inloopspreekuur elke donderdag 8:00 – 10:00. Hier zitten medewerkers van Roelofs en de gemeente Leusden.

 

Contact
Vragen of opmerkingen over Huis van Leusden? Mail of bel Natasja Sanders via nsanders@lithos.nl of 033-4535959Uitschrijven
Een project van

Ontwikkelaar

 

Copyright © 2021 Ha-MeR. Icons by Wefunction. Designed by Woo Themes